استیکر ساعت آینه

استیکر های ساعت کروم آینه

 

5

 

کد کالا : AL 001-S

 

استيكر ساعت كروم آینه
كيفيت جنس : درجه يك
نوع موتور : بي صدا
سايز : قابل نصب در قطر ٥٠ سانت تا ١٢٠ سانت
قابل جابجايي : دارد (چسب زير بايد تكرار شود )
اين محصول در يك بسته بندي كامل ارائه ميشود و كليه لوازم نصب در داخل پكيج بصورت كامل موجود است .

 

4

 

کد کالا : AL 002-S

 استيكر ساعت كروم آینه
كيفيت جنس : درجه يك
نوع موتور : بي صدا
سايز : قابل نصب در قطر ٥٠ سانت تا ١٢٠ سانت
قابل جابجايي : دارد (چسب زير بايد تكرار شود )
اين محصول در يك بسته بندي كامل ارائه ميشود و كليه لوازم نصب در داخل پكيج بصورت كامل موجود است .

 

1

 

کد کالا : AL 003-S

استيكر ساعت كروم آینه
كيفيت جنس : درجه يك
نوع موتور : بي صدا
سايز : قابل نصب در قطر ٥٠ سانت تا ١٢٠ سانت
قابل جابجايي : دارد (چسب زير بايد تكرار شود )
اين محصول در يك بسته بندي كامل ارائه ميشود و كليه لوازم نصب در داخل پكيج بصورت كامل موجود است .

 

3

 

کد کالا : AL 005-S

استيكر ساعت كروم آینه
كيفيت جنس : درجه يك
نوع موتور : بي صدا
سايز : قابل نصب در قطر ٥٠ سانت تا ١٢٠ سانت
قابل جابجايي : دارد (چسب زير بايد تكرار شود )
اين محصول در يك بسته بندي كامل ارائه ميشود و كليه لوازم نصب در داخل پكيج بصورت كامل موجود است .

 

2-

 

کد کالا : AL 015-S

 

استيكر ساعت كروم آینه
كيفيت جنس : درجه يك
نوع موتور : بي صدا
سايز : قابل نصب در قطر ٥٠ سانت تا ١٢٠ سانت
قابل جابجايي : دارد (چسب زير بايد تكرار شود )
اين محصول در يك بسته بندي كامل ارائه ميشود و كليه لوازم نصب در داخل پكيج بصورت كامل موجود است .

 

Live Support